českyenglish

Otevřený dopis o NP Šumava

Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava.

Vážená dáma a pánové

Petr Nečas, předseda vlády ČR a předseda ODS
Miroslava Němcová, předsedkyně Parlamentu ČR
Milan Štěch, předseda Senátu ČR
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí
Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09
Radek John, předseda Věcí veřejných
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD

Na vědomí:
Jan Stráský, ředitel NP a CHKO Šumava
Tomáš Tesař, náměstek ministra - ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
Bořivoj Šarapatka, předseda Podvýboru pro ochranu přírody a krajiny při Parlamentu ČR
Milan Šťovíček, předseda Výboru pro životní prostředí při Parlamentu ČR
Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí AV ČR
Ivo Hána, předseda Rady vědeckých společností ČR
ústavy 6. Sekce biologicko-ekologických věd AV ČR
přírodovědecké fakulty ČR

V Českých Budějovicích 21. 3. 2011

Vážení,
tento dopis je vyjádřením znepokojení vědců a odborníků, dlouhodobě se zabývajících problematikou životního prostředí a ochrany přírody NPŠ, nad jmenováním J. Stráského do funkce jeho ředitele a jeho současnou činností v této funkci.
Nesouhlasíme především s následujícími opatřeními:

Jako vědci a odborníci se domníváme, že na území NPŠ by měly být zohledňovány a využívány aktuální vědecké poznatky ochrany kulturního a přírodního dědictví a především respektován účel, pro který byl NPŠ zřízen. Jinak hrozí porušení principů a etiky ochrany přírody obecně.

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
předsedkyně ČSPE