českyenglish

Otevřený dopis o NP Šumava

ČSPE děkuje všem dosavadním signatářům a možnost podpořit principy funkční ochrany přírody nechává nadále otevřenou

31. 7. 2011, České Budějovice

Česká společnost pro ekologii děkuje všem signatářům, kteří podpořili „Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava“ ze dne 21. 3. 2011.

ČSPE v tomto dopise varovala před plánovanými opatřeními nového ředitele NPŠ PhDr. Jana Stráského.

Její obavy sdílí také řada českých i zahraničních vědeckých společností a institucí a dosud celkem přes 3000 jednotlivců, z toho stovky vědců z České republiky i zahraničí (signatáři).

Dne 12. 5. zaslala ČSPE znovu dopis (viz níže) představitelům vlády a parlamentních stran s informací o této podpoře, jako reakci na stanovisko ministra ŽP Mgr. Tomáše Chalupy k postupu zasahování proti kůrovci v NPŠ ze dne 21. 4. 2011. Vyjádřila zde také znepokojení, že se vedení Správy NPŠ neřídí platnou legislativou (což mimo jiné ministr ve svém stanovisku explicitně nařídil).

Vzhledem k rozpačité odezvě adresovaných a stále nevyřešené situaci v NPŠ, kdy mimo jiné Správa NPŠ bez důrazných výhrad ministerstva ŽP porušuje platnou legislativu ČR i EU, nechá ČSPE tuto webovou stránku na podporu opravdu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava nadále fungovat.

Stále je tedy možnost „Dopis“ podpořit svým podpisem.

Za Českou společnost pro ekologii

Hana Šantrůčková
předsedkyně České společnosti pro ekologii

Dne 31. 7. 2011 v Českých Budějovicích

Podpora dopisu představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava ze dne 21. 3. 2011

12. 5. 2011, České Budějovice

Vážená paní a pánové

Petr Nečas, předseda vlády ČR a předseda ODS
Miroslava Němcová, předsedkyně Parlamentu ČR
Milan Štěch, předseda Senátu ČR
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí
Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09
Radek John, předseda Věcí veřejných
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD

Na vědomí:
Václav Klaus, prezident ČR
Jan Stráský, ředitel Správy NP a CHKO Šumava
Tomáš Tesař, náměstek ministra - ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
Bořivoj Šarapatka, předseda Podvýboru pro ochranu přírody a krajiny při Parlamentu ČR
Milan Šťovíček, předseda Výboru pro životní prostředí při Parlamentu ČR

V Českých Budějovicích 12. 5. 2011

Vážení,
Dovolte mi, abych vás informovala o tom, že „ Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava“ ze dne 21.3.2011 (viz příloha) podpořilo 8 vědeckých institucí českých, 3 zahraniční instituce zabývající se ochranou přírody a 8 vědeckých společnosti včetně Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Dopis dosud podpořilo 2826 jednotlivců, z toho 457 českých a zahraničních vědců. Ze zahraničí náš postoj podpořilo 152 vědců z Německa, 33 ze Slovenska, 28 z USA, 24 ze Švýcarska, 21 z Rakouska, 14 z Francie a po 5 až 6 vědcích z Holandska, Itálie a Španělska. Seznam institucí a vědeckých společností naleznete v příloze tohoto dopisu, seznam všech podpisů jednotlivců je k dispozici na http://dopis.cspe.cz.

Kladně hodnotíme stanovisko MŽP k postupu zasahování proti kůrovci ze dne 21.4.2011, kterým se částečně redukuje radikální návrh managementu NPŠ. Doufáme, že se v budoucnosti budou při posuzování zásahů proti kůrovci brát v úvahu odborně podložená stanoviska o stavu ekosystémů a bude se dodržovat platná legislativa, která vymezuje posuzování vlivu zásahu na předmět ochrany přírody. Doufáme také, že zásahy proti kůrovci v pufračních zónách budou efektivní. Věříme, že se podaří vytvořit novou zonaci NPŠ na přírodovědeckých základech a s tím i základ pro založení středoevropského chráněného území Divoké srdce Evropy.

Vyjadřujeme vážné znepokojení nad tím, že se správa národního parku neřídí platnou legislativou.

1. České a zahraniční instituce:

 • Biologické centrum Akademie věd ČR v.v.i.
 • Centrum pro globální změny Akademie věd ČR v.v.i. – Czech Globe
 • Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav botaniky a zoologie
 • Muzeum přírody Český ráj
 • Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci – podporuje požadavek neomezování účasti vědců
 • Daphne ČR – Institut aplikované ekologie
 • Gesellschaft zur Forderung das Nationalparks Harz e.V., Germany
 • PAN Parks Foundation, Hungary
 • Center of Waddensea and North Sea, The Netherlands

2. Vědecké společnosti:

 • Česká botanická společnost
 • Česká společnost ornitologická
 • Česká limnologická společnost
 • Česká zoologická společnost
 • Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE)
 • Česká společnost entomologická
 • Česká společnost experimentální biologie rostlin (CSEBR)
 • Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky

Za Českou společnost pro ekologii

Hana Šantrůčková
(předsedkyně)

Podpora otevřeného dopisu ČSPE vyjadřujícího znepokojení z plánů vedení Národního parku Šumava

10. 4. 2011, České Budějovice

Vážení spoluobčané,

jak Vy, kteří situaci v NP Šumava v posledních letech sledujete, tak Vy, kteří se o ní dozvídáte až nyní.
Ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa jmenoval k 16. 2. 2011 ředitelem Správy NP a CHKO Šumava PhDr. Jana Stráského. Nový ředitel NP Šumava se chystá razantně rozšířit oblasti těžby. Tento krok by značně oddálil cestu ke spontánně se vyvíjejícímu přirozenému lesu, jež byla nastoupena po orkánu Kyrill v roce 2007 na přibližně 25 % plochy NP, resp. v nejcennějším území NPŠ.
Ředitel NPŠ svůj plán dosud veřejně nepředstavil, ale z materiálu, který máme k dispozici vyplývá, že například oblast Smrčiny a Hraničníku se stane zásahovou ze 100 %, a i v dalších bezzásahových oblastech se počítá s novými masivními zásahy.

Na zastavení, nebo alespoň korekci těchto plánů není mnoho času, protože MŽP vydá rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu navrhovanými opatřeními a udělením výjimek ze zákona o ochraně přírody (114/1992 Sb.) v časovém horizontu následujících týdnů.

21.3.2011 uveřejnila Česká společnost pro ekologii dopis adresovaný představitelům vlády a parlamentních stran, v němž vyjadřuje vážné znepokojení nad porušením principů ochrany přírody a etiky naší společnosti obecně. Byť byl tento dopis původně zamýšlen pro odborné společnosti a vědecké ústavy, nachází širokou podporu i mezi jednotlivci. Proto Vás prosíme, podpořte Vaším individuálním podpisem dopis a potažmo nespoutanou přírodu NP Šumava, o jejíž schopnosti se samovolně vyvíjet není již dnes z odborného hlediska pochyb.

Za Českou společnost pro ekologii

Hana Šantrůčková
předsedkyně České společnosti pro ekologii

Další aktivity na podporu NP Šumava

Česká společnost pro ekologii není jediným, koho současná situace na Šumavě donutila zasáhnout na její obranu. Další aktivity můžete nalézt například na (obsah stránek se nemusí shodovat s postoji ČSPE, neboť není jejich autorem):
 • ŠumavaPro - společná výzva mnoha neziskových organizací
 • Netunelujte lesy - kampaň Hnutí Duha proti tunelování českých lesů
 • Věříme vědcům, ne kmotrům - stránka na facebooku s mnoha odkazy na články vědců v médiích
 • Šumavská výzva - výzva k ukončení kácení a respektování národního parku jako místa k ochraně přírody
 • Dopis předsedovi vlády - Česká společnost ornitologická umožňuje prostřednictvím svých webových stránek odeslání dopisu premiéru Petru Nečasovi s výzvou k ukončení kácení v lokalitě Ptačího potoka